SARRERA

Lanbide-arau honen xede nagusiak ditugu sektorea profesionalizatzea eta Bizkaiko Ile-apainketa eta Estetikako establezimenduek kalitatea lan dezaten, bereziki, bezeroen beharrizan eta nahiei erreparatuta.

Hala, landabide-arau honetan ezarritako eskakizunak betez gero, Bizkaiko Ile-apainketa eta/edo Estetikako enpresek berrikuntzari, arteari eta kalitateari lotutako prestazioak eskainiko dituzte bezeroen beharrizan eta nahiekin bat etorrita eta, gainera, legezko betekizun aplikagarriak hobeto beteko dituzte.

Azken hamarkadetan gertatu diren aldaketek -hala nola emakumeak lan-merkatuan sartu izanak, eta kontsumitzaileek kalitate, moda eta irudi pertsonal onak egungo gizartean daukan garrantziari buruzko prestakuntza eta informazio handiagoa jasotzeak- berebiziko eragina izan dute herritarren kontsumo-ohituretan; horren guztiaren ondorioz, kontsumitzaileen beharrizan berriei aurrea hartu dieten zerbitzu-eskaintzak agertu dira.

Horiek horrela, honako lanbide-arau hau garatu da berrikuntzari, arteari eta zerbitzuaren kalitateari atxikitako alderdiak jorratzeko asmoz.

Lanbide-arau honen bidez, ondoko helburuak bete nahi dira:

  • Bezeroei ematen diegun zerbitzuaren kalitatea hobetzea.
  • Ile-apainketa eta/edo Estetikako enpresen kudeaketa hobetzea.
  • Ile-apainketa eta/edo Estetikako enpresen irudia hobetzea.
  • Lanbide- eta enpresa-gaitasunak hobetzea.
  • Ile-apainketa eta/edo Estetikako enpresen kudeaketa hobetzea, giza baliabideen garapena bultzatuta.
  • Ile-apainketa eta/edo Estetikako enpresak etengabeko berrikuntzara bideratzea.
  • Bezeroek hartzen duten kalitatea bermatzea.
  • Lanbide-arau hau betetzen duten Ile-apainketa eta/edo Estetikako enpresak arloko gainerakoetatik bereiztea, zerbitzua ematen erakusten duten kalitate eta arteagatik.